Fizyka środowiska naturalnego
baner
Na pierwszy rzut oka fizyka i ekologia różnią się znacznie, ponieważ ekologia bardziej odnosi się do nauk biologicznych i chemicznych, a fizyka kojarzy się z czynnikami zanieczyszczającymi środowisko. Wystarczy sobie uświadomić, że energetyka i przemysł, szeroko wykorzystujące osiągnięcia współczesnej fizyki, są odpowiedzialne za wiele współczesnych problemów stanu środowiska naturalnego człowieka.

Jednak istnieje i inne podejście do ekologii, opierające się na wykorzystaniu metod fizyki do badania wpływu człowieka na środowisko i jego ochronę. Ta część badań ekologicznych znana jest jako fizyka ekologiczna albo w skrócie ekofizyka. Jest to młoda dziedzina nauki, która bardzo szybko się rozwija, ponieważ wiele problemów ekologicznych jest ściśle zawiązana z naukami fizycznymi.

Jako jednen z wielu przykładów takiego związku można rozważyć akustykę, w której wiele uwagi poświęca się eliminacji źródeł hałasu. Istnieją również źródła tak zwanych infradźwięków, które są poniżej progu słyszalności w zakresie od 2 Hz do 16 Hz. Taki infradźwiękowy czyli niesłyszalny hałas bardzo źle wpływa na samopoczucie człowieka, ale wykrycie i zabezpieczenie jego źródeł nie jest łatwe i wymaga wykorzystania zaawansowanych metod akustyki fizycznej. Inne przykłady aktywności ekologicznej, w której zaangażowana jest fizyka to ochrona radiologiczna, związana z używaniem źródeł promieniotwórczych w przemyśle i medycynie oraz szereg zagadnień związanych z rozwijaniem alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii, jak np. wykorzystanie energii wiatrowej, energii słonecznej, energii geotermalnej, itp.

Na dzień dzisiejszy badania w zakresie ekologii są bardzo chętnie finansowane przez najróżniejsze fundusze Unii Europejskiej Nie ma żadnej wątpliwości, że specjalista z dyplomem ekologa w zakresie ekofizyki łatwo znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach przemysłu i administracji państwowej, samorządów i firm, lub nawet jako pracownik naukowy rozwijający tę młodą dziedzinę wiedzy.

Od roku 2009/2010 na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku fizyka można wybrać specjalność fizyka środowiska. Specjalność ta zasadniczo różni się od typowych studiów w zakresie ochrony środowiska opartej na naukach biologicznych i chemicznych. Na specjalności fizyka środowiska, po zdobyciu wiedzy z zakresu fizyki, studenci poznają metody fizyczne ochrony i kształtowania środowiska naturalnego człowieka.

Zapraszamy do złożenia dokumentów.