Fizyka środowiska naturalnego
baner
Absolwent specjalności fizyka środowiska
Absolwenci specjalności fizyka środowiska będą przygotowani do zdobycia certyfikatów państwowych w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, wykonywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego, wykonywania operatów ochrony przed hałasem, wykonywania świadectw energetycznych i wiele innych wprowadzanych do polskich przepisów na mocy dyrektyw Unii Europejskiej.

Zapraszamy do złożenia dokumentów.